Клієнт-центрована терапія: суть підходу

Клієнт-центрована терапія здійснила революцію у психотерапії 20-го століття. Її засновник, американський психолог Карл Роджерс відкидав медичну модель роботи з клієнтами як надмірно директивну. Пацієнтам ставилися діагнози, а психотерапевт вважався експертом на чолі процесу, що визначає методи лікування та веде до конкретних результатів. Але Роджерс вважав, що саме клієнт є головним експертом і провідником процесу терапії.

Цей підхід також має іншу назву — особистісно-орієнтована психотерапія. Створюючи умови довіри та прийняття в процесі терапії, цей метод спрямовує людину на покращення відчуття цілісності та розкриття свого потенціалу.
У клієнт-центрованій терапії, сам клієнт спрямовує терапевтичний процес, а терапевт допомагає йому пізнавати себе, самостійно відповідати на свої запитання та робити висновки.
Без особистих інтерпретацій чи оцінок, клієнт-центрований терапевт виявляє мотиви поведінки людини. Роджерс припускав, що у кожній людині криється позитивний задаток. І навіть злодії, за своєю суттю — нещасні та позбавлені прийняття люди, адже ніхто з нас не є злим та мстивим з народження.
Клієнт-центрований метод концентрується на Я-концепції людини. Через призму Я-концепції, вона дивиться на себе і навколишній світ.
Людина сприймає себе та інших певним чином
Коли відчуття людини йдуть проти її Я-концепції, вона намагається зберегти своє бачення себе і починає уникати контакту з реальністю
Наприклад: “Не дозволяє собі плакати, бо бачить сльози — ознака слабкості, а вона не хоче бачити себе слабкою”
Він починає заперечувати аспекти своєї особистості та цим спотворює своє сприйняття реальності
Конфлікт Я-концепції з реальністю провокує тривожність, страхи, поведінку, що не відповідає реальності
Клієнт-центрована терапія Роджерса працює з Я-концепцією, коригує і спрямовує її на набуття більш реального сприйняття себе та світу навколо.

Основні правила клієнт-центрованої терапії

Завдання клієнт-центрованої терапії — попрацювати із самосприйняттям людини. Саме сповнені довіри клієнт-терапевтичні стосунки є запорукою успіху терапії. Карл Роджерс вивів кілька головних принципів, які створюють необхідні умови для таких відносин:
Безумовна увага та повага фахівця
Психотерапевт приймає будь-які емоції та дії клієнта, без оцінки та особистих суждень. Він дає клієнту досвід прийняття та поваги; у цій атмосфері його не засудять і не проігнорують. Завдяки цьому, клієнт набуває досвіду відносин, де він безумовно прийнятий за те, яким він є. Це допомагає бачити та приймати інших людей, відкриватися їхнім переживанням.

При цьому терапевт не обов'язково погоджується з усіма висновками клієнта: він активно слухає і співпереживає клієнту, а потім намагається знайти джерело його переживань.
Психологічний контакт
У ході КЦТ між клієнтом і психотерапевтом виникає контакт, який необхідний для досягнення цілей терапії. Вони впливають один на одного, формуючи емоційні взаємини.
Емпатія
Клієнтоцентрований психотерапевт чує, розуміє і поділяє почуття клієнта. Досвід емпатії дозволяє людині розкрити свою особистість повністю, без очікування засудження від іншого. Співпереживаючи, терапевт помічає і виявляє почуття, які сама людина ще не помітила у собі або не усвідомила.
Клієнт неконгруентний
Неконгруентність, або стан невідповідності провокує вразливий і тривожний стан у людини. Це відчуття характеризується невідповідністю між реальним переживанням та Я-концепцією клієнта щодо цього переживання. Тоді він починає спотворювати та заперечувати свої переживання: адже те, як він себе бачить, не відповідає реальності. У ході клієнт-центрованої терапії, він працює над плавним здобуттям відповідності реального Я та Я-концепції.
Терапевт гармонійний та конгруентний
Психотерапевт теж відчуває переживання у процесі спілкування з клієнтом. У такому разі важливо бути прозорим, чесним і відвертим у вираженні цих почуттів, при цьому підтримуючи атмосферу довіри та поваги. Терапевт повинен мати чітке розуміння власної особистості, щоб автентично проявляти себе з клієнтом. Так клієнт зможе довіритися терапевту та отримати навичку побудови здорових відносин у реальному світі.
Ухвалення умов терапії
Клієнт бере відповідальність за свій прогрес та особистісне зростання у терапевтичному процесі, обговорює та погоджується на його умови. Коли він є відкритим, активним та чесним учасником процесу, клієнт-центрована терапія зможе принести позитивний результат.
Теорія Карла Роджерса використовується психотерапевтичною спільнотою і сьогодні. Клієнт-центрована терапія відноситься до гуманістичного напрямку, так само як гештальт і екзистенційна терапія, де лінія взаємовідносин між клієнтом і терапевтом рівна. Саме КЦТ задала умови терапевтичного процесу для багатьох інших напрямів.
Якщо всі ці умови дотримуються, клієнт-центрована терапія буде успішною. Клієнт стає повноцінно функціонуючою особистістю: розкриває свій потенціал, робить власні вибори та живе відповідно до своїх, автентичних цінностей. Так він почуватиметься цілісно, ​​незалежно від обставин і труднощів, з якими стикається.

Кому підійде КЦТ: напрямки підходу

Принципи клієнт-центрованої терапії зумовлюють, що заняття не підходять для людей, які чекають на директивний підхід від терапевта. КЦТ передбачає, що клієнт не очікує чітких рецептів та інструкцій з боку терапевта. Він вирішує свій запит самостійно, спираючись на прийняття та довіру психотерапевта.
Ось приклад запитів, з якими можна прийти в особистісно-орієнтовану (реконструктивну) психотерапію:
  • Проблеми із самооцінкою;
  • Тривожні стани;
  • Депресивні настрої;
  • Негативні почуття: агресія, вина, сором;
  • Проблеми у спілкуванні з оточуючими.
Для консультування різних запитів існують різні напрями КЦТ. Деякі з них суперечать принципам клієнт-центрованої терапії, деякі — вважають усі з них необхідними. Кожного можуть зацікавити різні напрямки, в залежності від запиту:
Цілеорієнтована
Застосування:
Працює з психосоматичними захворюваннями
Суть:
Робота із запереченням емоційних причин психосоматичних розладів. Конфронтація з уникненням чи опором процесу терапії
Експірієнтальна
Застосування:
Працює з переживаннями
Суть:
Фокус на властивості переживань клієнта: чи він бере час подумати в процесі терапії, чи звертає увагу на переживання в моменті
Процесуально-
експірієнтальна
Застосування:
Працює з проблемними переживаннями
Суть:
Робота з проблемними "емоційними схемами" - набором установок, емоцій, думок щодо інших, які вкорінились в психіці
Фундаментальна
Застосування:
Працює з усіма випадками, що і базова КЦТ
Суть:
Дотримання фундаментальних принципів КЦТ. Терапевт не директивний і не пропонує особистих інтерпретацій та суджень. Фокус на клієнті, ігровий підхід
Фокусинг-
орієнтована
Застосування:
Працює з тілесними проявами переживань
Суть:
Фокус на контакті тіла з середовищем та тілесними переживаннями. Застосовуються техніки фокусингу, у процесі передбачається директивність з боку фахівця
Напрямок
Застосування
Суть
Цілеорієнтована
Працює з психосоматичними захворюваннями
Робота із запереченням емоційних причин психосоматичних розладів. Конфронтація з уникненням чи опором процесу терапії
Експірієнтальна
Працює з переживаннями
Фокус на властивості переживань клієнта: чи він бере час подумати в процесі терапії, чи звертає увагу на переживання в моменті
Процесуально-
експірієнтальна
Працює з проблемними переживаннями
Робота з проблемними "емоційними схемами" - набором установок, емоцій, думок щодо інших, які вкорінились в психіці
Фундаментальна
Працює з усіма випадками, що і базова КЦТ
Дотримання фундаментальних принципів КЦТ. Терапевт не директивний і не пропонує особистих інтерпретацій та суджень. Фокус на клієнті, ігровий підхід
Фокусинг-
орієнтована
Працює з тілесними проявами переживань
Фокус на контакті тіла з середовищем та тілесними переживаннями. Застосовуються техніки фокусингу, у процесі передбачається директивність з боку фахівця
Клієнтоцентровані психотерапевти можуть комбінувати корисні техніки з різних відгалужень КЦТ.

Чого очікувати від терапевтичних сесій

Клієнт-центрованому терапевту важливо зрозуміти як людина себе бачить та ставиться до себе. Спершу він спостерігає і дбайливо спрямовує терапевтичний процес, щоб простежити, в якому стані знаходиться клієнт і відзначити прогрес. Він звертає увагу як на слова клієнта, так і на невербальне спілкування — міміку, мову тіла, жести.
У клієнт-центрованій терапії, психолог не роздає завдань або порад. Саме клієнт вирішує, які переживання та теми він хоче обговорити і в якому порядку.
У свою чергу, терапевт уважно слухає клієнта, співчуває його переживанням, ставить запитання. Завдяки терапії, клієнт починає приймати ті частини себе, що звик ігнорувати і заперечувати. Клієнт-центрована терапія допомагає людині стати зрілою, краще зрозуміти себе, свої мотиви, поведінку.
Тривалість та процес клієнт-центрованої терапії залежить від запиту людини. КЦТ не є короткостроковим підходом: для отримання бажаних результатів, може знадобитися від 10 до 30 сесій. Клієнт має право завершити терапію в момент, коли вважатиме за потрібне.

Інші методи

Когнітивно-поведінкова терапія
Мислення
Реакції
Навички
Докладніше
Гештальт-терапія
Тут і зараз
Емоції
Досвід
Докладніше
Психоаналіз
Переніс
Его
Несвідоме
Докладніше
Екзистенційна терапія
Смерть
Життя
Смисли
Докладніше
Символдрама
Уява
Мотив
Почуття
Докладніше
Транзактний аналіз
Дитина
Батько
Дорослий
Докладніше
Наративна терапія
Ситуація
Оповідання
Інтерпритація
Докладніше
Сімейна терапія
Внутрішня система
Конфлікт
Взаємодія
Докладніше
Арттерапія
Вираження
Проекція
Малюнок
Докладніше
Нейролінгвістичне програмування
Репрограмування
Мова тіла
Усвідомлення
Докладніше
Позитивна психотерапія
Ресурси
Потенціал
Самовизначення
Докладніше
Психодрама
Відігравання
Ролі
Творчість
Докладніше
Тілесно-орієнтована психотерапія
Дихання
Блоки тіла
Напруга та розслаблення
Докладніше