Позитивна психотерапія

Що таке позитивна психотерапія (ППТ)?

Позитивна психотерапія (ППТ) — це інноваційний психотерапевтичний метод, що ґрунтується на психодинамічних та конфлікт-центрованих підходах, проте з орієнтацією на ресурси та позитивні аспекти особистості.
Основна мета позитивної психотерапії та її практиків полягає в допомозі пацієнтам та клієнтам у виявленні та розвитку їхніх здібностей, сильних сторін, ресурсів та потенціалу. ППТ базується на цілеспрямованому п'ятиступеневому терапевтичному процесі, що інтегрує техніки з різних терапевтичних методів.

Хто є засновником методу позитивної психотерапії?

Цей метод був розроблений доктором Носсратом Пезешкіаном та його колегами у 1968 році, базуючись на широких транскультурних дослідженнях, проведених у більш ніж 20 різних культурах.

Цей підхід об'єднує елементи різних модальностей психотерапії, таких як гуманістичний погляд на природу людини та терапевтичний альянс; психодинамічне розуміння психічних і психосоматичних розладів; системний підхід, який враховує сім'ю, культуру, роботу та навколишнє середовище; а також практичну самодопомогу.

Основними перевагами методу є його доступність для широкого спектру соціальних і вікових груп, зрозуміла мова, сімейний підхід та відносно невелика тривалість сесій (зазвичай 30–50 сесій).
У 1997 році в Німеччині було проведено дослідження, що підтвердило високу ефективність цього методу терапії, і воно було відзначено премією Річарда Мартіна.

Принципи позитивної психотерапії

Основні принципи Позитивної психотерапії базуються на концепції, що кожна людина, від народження, має усі здібності для досягнення бажаних цілей і розвитку свого потенціалу. Однак не завжди життєві обставини сприяють цьому розвитку, і деякі здібності залишаються лише можливостями, які треба розвивати.

Три основні принципи ППТ:

Принцип надії та фокусу на ресурсах
Опис
передбачає розуміння не лише конфлікту чи симптому, але й ресурсів та прагнень, які можна виявити в ситуації, та стимулює відчуття власних здібностей і відповідальності.
Принцип балансу
Опис
розвивається на основі розгляду життя і розвитку особистості в чотирьох сферах (тіло, діяльність, контакти, фантазії), спрямований на відновлення природного балансу та запобігання дисбалансу.
Принцип консультування
Опис
спрямований на допомогу особі в усвідомленні та корекції її реакцій за допомогою п'ятиступінчастої моделі.
Принцип
Опис
Принцип надії та фокусу на ресурсах
передбачає розуміння не лише конфлікту чи симптому, але й ресурсів та прагнень, які можна виявити в ситуації, та стимулює відчуття власних здібностей і відповідальності.
Принцип балансу
розвивається на основі розгляду життя і розвитку особистості в чотирьох сферах (тіло, діяльність, контакти, фантазії), спрямований на відновлення природного балансу та запобігання дисбалансу.
Принцип консультування
спрямований на допомогу особі в усвідомленні та корекції її реакцій за допомогою п'ятиступінчастої моделі.
Позитивна психотерапія сприяє активації внутрішніх ресурсів особистості, сприяє утворенню позитивного світогляду та особистісному розвитку.

Як проходять сесії позитивної психотерапії?

Сесії позитивної психотерапії спрямовані на активне співробітництво між терапевтом та клієнтом і зазвичай складаються з кількох етапів.
Оцінка ситуації та постановка цілей
Початок сесії полягає у встановленні спільних цілей і оцінці поточної ситуації. Терапевт створює довірчу атмосферу, де клієнт може вільно висловлювати свої думки та почуття.
Використання позитивних технік
Позитивна психотерапія включає в себе використання різноманітних позитивних технік, таких як афірмації, вправи на розвиток оптимізму, візуалізація успіху та інші. Ці техніки спрямовані на зміцнення позитивних емоцій та переконань.
Розвиток позитивного мислення
Терапевт допомагає клієнту переосмислити свої думки та переконання, спрямовуючи їх на позитивні та конструктивні шляхи. Це може включати відмову від шкідливих патернів мислення та заміну їх позитивними альтернативами.
Пошук ресурсів та сильних сторін
Терапевт допомагає клієнту виявити і використовувати його внутрішні ресурси та сильні сторони для досягнення цілей. Це може включати пригадування минулих успіхів, виявлення особистих якостей та використання їх у майбутніх ситуаціях.
Завершення сесії та планування подальших кроків
На завершальному етапі сесії терапевт узагальнює отримані результати, формулює конкретні дії або завдання на період між сесіями і планує подальшу роботу.
Сесії позитивної психотерапії можуть проводитися як індивідуально, так і у групах, залежно від потреб та вподобань клієнта. Гнучкість у методології дозволяє адаптувати підхід до конкретної ситуації та потреб людини, що знаходиться на терапевтичному процесі.

Кому підійде метод ППТ?

Метод позитивної психотерапії (ППТ) може бути корисним для різних людей у різних життєвих ситуаціях. Особливо він може підійти для таких груп:
Люди, які стикаються зі стресом та тривогами. ППТ допомагає зосередитися на позитивних аспектах та ресурсах, що можуть допомогти зменшити рівень стресу та тривоги.
Ті, хто шукає самопізнання та особистісного розвитку. Метод ППТ сприяє розвитку позитивного мислення, підвищенню самопідтримки та реалізації потенціалу, що робить його привабливим для тих, хто прагне зростати як особистість
Особи з низькою самооцінкою та відчуттям безсилля. ППТ допомагає виявити внутрішні ресурси та сильні сторони, що сприяє підвищенню самооцінки та почуття власної ефективності.
Ті, хто має психічні розлади або проблеми з психічним здоров'ям. Хоча ППТ не є заміною для інших методів психотерапії, вона може доповнювати їх, сприяючи підвищенню позитивних емоцій та зменшенню симптомів деяких розладів.
Загалом, метод позитивної психотерапії може бути корисним для будь-якої людини, яка прагне покращити своє емоційне та психологічне благополуччя, розвинути свої сильні сторони та знайти позитивний підхід до вирішення життєвих проблем.

Інші методи

Когнітивно-поведінкова терапія
Мислення
Реакції
Навички
Докладніше
Гештальт-терапія
Тут і зараз
Емоції
Досвід
Докладніше
Психоаналіз
Переніс
Его
Несвідоме
Докладніше
Екзистенційна терапія
Смерть
Життя
Смисли
Докладніше
Символдрама
Уява
Мотив
Почуття
Докладніше
Клієнт-центрована терапія
Особистість
Прийняття
Емпатія
Докладніше
Транзактний аналіз
Дитина
Батько
Дорослий
Докладніше
Наративна терапія
Ситуація
Оповідання
Інтерпритація
Докладніше
Сімейна терапія
Внутрішня система
Конфлікт
Взаємодія
Докладніше
Арттерапія
Вираження
Проекція
Малюнок
Докладніше
Нейролінгвістичне програмування
Репрограмування
Мова тіла
Усвідомлення
Докладніше
Психодрама
Відігравання
Ролі
Творчість
Докладніше
Тілесно-орієнтована психотерапія
Дихання
Блоки тіла
Напруга та розслаблення
Докладніше